Taşkın, K. (2019) “Hudeybiye Seferi ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Marife, 19(1), ss. 159-182. doi: 10.33420/marife.551074.