Algur, H. (2019) “Sâmiha Ayverdi Romanlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi”, Marife, 19(1), ss. 183-208. doi: 10.33420/marife.518743.