Öztürk, M. (2019) “Iraklı Öykücülerden ʻAlî es-Sibâî’nin ‘Suyûfun Ḫaşebiyyetun’ Adlı Öyküsü”, Marife, 19(1), ss. 225-248. doi: 10.33420/marife.551187.