Bilecik, S. (2019) “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinde Yenilikçiliğe Bakış Açıları ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi (NEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği)”, Marife, 19(2), ss. 293-322. doi: 10.33420/marife.633837.