Şahin, S. (2019) “Mâlikî Mezhebinde Hastalık ve Kusur Sebebiyle Yargısal Boşanma (Tefrîk)”, Marife, 19(2), ss. 357-372. doi: 10.33420/marife.546693.