Kaya, M. (2019) “Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-”, Marife, 19(2), ss. 441-472. doi: 10.33420/marife.600162.