Ahmedoğlu, S. A. ve Altıntaş, R. (2019) “Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme”, Marife, 19(2), ss. 473-489. doi: 10.33420/marife.604486.