Karadağ, B. (2019) “Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe)”, Marife, 19(2), ss. 553-569. doi: 10.33420/marife.621624.