SEVER, M. (2020) “17. Yüzyıl Eşʿarîliği’ne Dair Bir Kaynak: Cevheretü’t-tevḥîd”, Marife, 20(1), ss. 145-165. doi: 10.33420/marife.719367.