KÖSE, M. (2020) “Bir Kimlik Soruşturması: Mutezile Hümanist miydi?”, Marife, 20(1), ss. 167-194. doi: 10.33420/marife.703190.