KAYA İ̇rfan (2020) “Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı”, Marife, 20(1), ss. 241-261. doi: 10.33420/marife.675959.