DURMAZ, O. (2020) “Faiz ve Ribâ Ayrımına Dayalı Çağdaş Tartışmalar: Fazlurrahman Örneği”, Marife, 20(1), ss. 293-305. doi: 10.33420/marife.760428.