Gençdoğan, A. (2020) “Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-”, Marife, 20(2), ss. 725-742. doi: 10.33420/marife.797574.