Yaşar, M. A. (2020) “Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü”, Marife, 20(2), ss. 823-848. doi: 10.33420/marife.796367.