Pekparlatır, S. (2020) “Sudanlı Yazar Et-Tayyib Sâlih’in Hafnetu Temr Adlı Kısa Öyküsünün Teknik ve Tematik İncelemesi”, Marife, 20(2), ss. 415-438. doi: 10.33420/marife.770590.