Ağırkaya, Güven. “Modern Çağın Yitik Bir Değeri: Sekînet (Kur’an Merkezli Semantik Bir Analiz)”. Marife 21/1, 151 - 178.. https://doi.org/10.33420/marife.915226