Tığlıoğlu, Mehmed Zahid. “Tekfir, Teşbih Ve Tecsim Bağlamında Selefî- Vahhabî Söylemin Çıkmazları”. Marife 21/1, 205 - 229.. https://doi.org/10.33420/marife.883987