Ayaz, Kadir. “İstanbul’da Müsnid Bir Muhaddis; İbn Himmât Ed-Dımaşkî (1175/1761)”. Marife 21/1, 489 - 519.. https://doi.org/10.33420/marife.900364