Tunçbilek, Hasan Hüseyin. “İslâm’ın Dışındaki Monoteist Düşünce Ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı”. Marife 3/1. 31 Mayıs 2003. 119-140. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343307.