Erkol, Ahmet. “Eş’arî Dönemi Arap Düşünce Biçimi Ve Eş’arî Düşüncesinde Şâfiî’nin Etkisi”. Marife 3/2. 30 Eylül 2003. 165-184. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343343.