Hanefî, Hasan - Polat, Fethi Ahmet. “"Edebî Formlar Tarihi" Ekolü [Ahdicedit Hermenötiğine Giriş]”. Marife 3/2. 30 Eylül 2003. 211-234. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343345.