Adıbelli, Ramazan. “Mircea Eliade Üzerine Bir İnceleme”. Marife 3/2. 30 Eylül 2003. 257-261. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343317.