Macit, Yüksel. “Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri Ve Etkisi”. Marife 3/3. 31 Aralık 2003. 73-82. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343405.