Güner, Osman. “Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Buhârî’nin Fıkhu’l-Hadîsi Özelinde Bir Bakış”. Marife 4/1. 31 Mayıs 2004. 29-48. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343439.