Ömer, Ahmed Muhtar - Kara, Ömer. “Morfolojik (Sarfî) Ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delâletler Arasında Esmâ-I Hüsnâda Terâdüfün Nefyi [ve Furûkun İsbâtı]”. Marife 4/1. 31 Mayıs 2004. 207-225. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343451.