Hıdır, Özcan. “İlk Vahyin Gelişi Hadisi Bağlamında Varaka B. Nevfel’in Hz. Peygamber’e Dinî-Kültürel Etkisine Dair İddiaların Değerlendirilmesi”. Marife 4/2, 27-37.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343479