Kahraman, Abdullah. “Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Bakış-”. Marife 4/2, 59-80.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343483