Hatiboğlu, İbrahim. “Hadis Ve Sünnet Terimlerine Farklı Bir Yaklaşım: Fazlurrahman’ın Hadis Ve Sünnet Ayırımı”. Marife 1/1. 31 Mayıs 2001. 33-47. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343096.