Albayrak, İsmail. “Erken Dönem Kurrâ Ile İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi”. Marife 4/2, 129-154.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343461