Genç, Süleyman. “Halife El-Kâdir Döneminde Bağdat’ta Yaşanan Dinî-Siyasî Hadiseler Ve Onun Sünnî Siyaseti”. Marife 4/2, 219-243.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343475