Varol, M.Bahaüddin. “İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Ehl-I Beyt’e İdeolojik Yaklaşımlar”. Marife 4/3. 31 Aralık 2004. 71-89. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343543.