Güneş, Kamil. “Mu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve Ve Bunun Bilimsel Değeri”. Marife 1/2, 73-98.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343130