Okumuş, Mesut. “Şiî Ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-I Beyt’le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine”. Marife 4/3. 31 Aralık 2004. 203-224. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343523.