Üçer, Cenksu. “Geleneksel Alevîlikte Ehl-I Beyt Anlayışı -Tokat Yöresi Örneği-”. Marife 4/3. 31 Aralık 2004. 257-272. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343539.