Yıldız, Harun. “Ehl-I Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri”. Marife 4/3. 31 Aralık 2004. 283-302. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343551.