Uzunçarşılı, İsmail Hakkı - Dadan, Ali. “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık”. Marife 4/3. 31 Aralık 2004. 431-438. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343541.