Bilgin, Vejdi. “Gelenek Ve Din: Türkmenistan’ın Dinî Hayatında Geleneğin Rolü”. Marife 5/2. 30 Eylül 2005. 101-124. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343599.