Karadaş, Cağfer. “Mezhep-İsim Münasebeti Ve Ehl-I Sünnet Topluluğuna Verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 7-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343643.