Keleş, Ahmet. “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 25-45. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343647.