Demircan, Adnan. “Ali B. Ebî Tâlib’in Siyasî Faaliyetleri Bağlamında Ehl-I Sünnetin Tarih Okuma Biçimi Üzerine”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 115-134. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343629.