Martı, Huriye. “XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-I Sünnet Müdafii: Birgivî Mehmed Efendi”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 287-298. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343655.