Korkmaz, Sıddık. “Sınırları Belirlenemeyen Dinî Bir Oluşum: Ehl-I Sünnet ve’l-Cemaat”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 377-392. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343651.