Melchertçe, Christopher - Çavuşoğlu, Ali Hakan. “Ahmed B. Hanbel’in Muhalifleri”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 393-410. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343659.