Zorlu, Cem. “Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn Min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa Ve Mezâhibihim Ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye, Abdulhüseyin Ali Ahmed”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 459-462. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343681.