El-Konevî, Nûh Bin Mustafa - Kaya, Veysel. “Risâle-I Necâti’l-Mütehayyirîn”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 473-476. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343633.