Koşum, Adnan. “Ahkâm-ı Hamse Ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi”. Marife 6/1, 77-95.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343695