Gezgin, Ali Galip. “"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi Ve "Yorum Etiği" Açısından”. Marife 6/1. 31 Mayıs 2006. 127-144. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343689.