Kubat, Mehmet. “"El-İbâne" Çevirisi Üzerine -Eleştirel Bir Yaklaşım-”. Marife 6/1. 31 Mayıs 2006. 231-245. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343697.