Ertuğrul, Ali. “Allâme Şemsüddin Muhammed B. Mahmud Amulî, Nefâisü’l Fünûn Fî Arâyisi’l-Uyûn”. Marife 6/1. 31 Mayıs 2006. 247-255. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343685.