Kılıç, Muharrem. “Zihinsel Bir Patoloji: Medeniyet Algımız Açısından Oksidentalist Söylemin İmkânsızlığı/Köksüzlüğü”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 123-134. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343775.